Flaggspett.
Aurskog-Høland kommune. Romerike. Akershus fylke.
Samfoto-nr.
1000054898