Kongeørn på fôringsplass.
Øst på Romerike. Akershus fylke.
Samfoto-nr.
1000054900