Prekestolen. Lysefjorden.
Forsand kommune. Rogaland fylke.
Samfoto-nr. 1000054853