Fluefisker. Gjermåa i Romeriksåsen.
Gjerdrum kommune. Romerike, Akershus fylke.
Samfoto-nr. 1000054922