Etter flere år med så forskjellige yrker som søppelkjører og servicesjef i databransjen, startet jeg i 1991 firmaet Photographica. Siden da har jeg arbeidet heltid som forfatter og med grafisk design, journalistikk og foto. Jeg er medlem i Norske Naturfotografer og Faglitterær Forfatterforening.

Jeg har gitt ut ni bøker, på eget og andres forlag. Kort omtale finner du under valget bøker i menyen under.

Jeg selger bilder gjennom det norske billedbyrået Samfoto, svenske Mira, finske Gorilla og det danske Billedhuset. Jeg har dessuten hatt en rekke fotooppdrag for firmaer og offentlige etater.

En viktig del av virksomheten er salg av bøker, bilder og artikler med tema natur, friluftsliv, kulturminner, severdigheter, mat og reiseliv.

Jeg har designet en rekke bøker, naturinformasjonsbrosjyrer og kalendere. Eksempler finner du under Design i menyen under.


D E S I G N     F O T O O P P D R A G  |   B Ø K E R