ØSTNORGE

• Bingsfossen – Et av de fineste områdene langs Glomma
• Finnskogene – bli med til de store skogene langs svenskegrensen
• Hærfangkjerka – en av Romerikes største naturattraksjoner
• Ridderspranget – sagnet om Sigvat Leirholar og Skårvangssola

    

  VESTNORGE
• Kjempene i Lysefjorden – Kjerag og Prekestolen
  NORDNORGE OG SVALBARD
• En verden under jorda – grotteturer i Nordland
• Svalbard – landet med de kalde kyster