NATURFOTOGRAFI OG FOTOTEKNIKKER

• Fotografering på åte – om hvordan en lager til en fôringsplass
• Problemer på Prekestolen
– problemer er til for å løses
• Rovfugl
– om fotografering av rovfugl
• Skogsfuglleik
– vårens vakreste eventyr; på tiur- og orreleiK
• Kreativ uskarphet – uskarpe bilder er tingen...
• Kreativ elgfoto – eller: Loven om tingenes iboende faenskap...

  DEBATT
• Et forsvar for solnedgangen – om «kreative» bilder