Vårlig bjørkeskog.
Hurdal kommune. Romerike, Akershus fylke.
Samfoto-nr.
1000019599