Den berømte «Danseren» fra Begby-feltet.
Oldtidsveien, RV110.
Borge kommune.
Østfold fylke.
Samfoto-nr.
1000042483