Knai-setra er fremdeles i drift.
Hurdal kommune. Romerike, Akershus fylke.