Bølgende jorder i Nannestad.
Nannestad kommune. Romerike, Akershus fylke.         Samfoto nr. 1000019619