Kongeørn på fôringsplass. Trafikkdrept rødrev.
Øst på Romerike. Akershus fylke.
Samfoto-nr.
1000056554