Kongeørn.
Øst på Romerike, Akershus fylke.         Samfoto nr. 1000056556