Kanopadler på Gjermåa. Romeriksåsen.
Gjerdrum kommune. Romerike, Akershus fylke.