En frodig bukett med røsslyng...
Romerike, Akershus fylke.