Et spann fyllt med blåbær...
Lørenskog kommune. Romerike. Akershus fylke.