Fokklav, Opiopharma ventosa.
Hessdalen. Holtålen, Sør-Trøndelag fylke.         Samfoto nr. 1000042484