Hvit nøkkerose. Næringsrik grytehullsjø på Hauersetertrinnet.
Ullensaker kommune. Romerike. Akershus fylke.