Skridulaupen sett fra Grotli.
Skjåk kommune. Oppland fylke.