Skardfjell speiler seg i Innerdalsvannet. Innerdalen i Trollheimen.
Sunndal kommune. Møre og Romsdal fylke.