REKLAMEBROSJYRER
Reklameaviser

Opplag
maks.

Halv
side

Hel
side

Dobbelt-
side

For-
side

Helt
omslag

Bak- side

10 000

1500

1800

2100

2200

2800

1900

50 000

1750

2100

2400

2500

3200

2200

100 000

2100

2500

2800

2900

4000

2600

Opplag > 100 000: Etter avtale.

INFO FRA NÆRINGSLIV / DET OFFENTLIGE
Bedriftsaviser, kundeaviser, årsmeldinger, offentlig info-materiell.

Opplag
maks.

Halv
side

Hel
side

Dobbelt-
side

For-
side

Helt
omslag

Bak- side

10 000

950

1200

1400

1550

2200

1250

20 000 1000 1250 1500 1650 2300 1300

50 000

1050

1300

1600

1750

2400

1350

100 000

1100

1350

1700

1850

2500

1400

Opplag > 100 000: Etter avtale.

REKLAMEPLAKATER OG MESSER

Opplag
maks.

Maks.
A4

Maks.
30x50 cm

Maks.
70x100 cm

Større
formater

Boards

1

1600

2100

2500

3000

4000

10

2000

2400

2700

3200

6100

100 2200 2700 3200 3700 6600
1000 2600 3100 3600 4200 7100

3000

3000

3500

3800

4700

7600

Opplag > 3000: Etter avtale.

ANNONSER

  Mindre
bilde
Halv
side
Hel
side
Dobbelt-
side

Lokalaviser/fagpresse

1800

2200

2800

3300

Riksdekkende

2300

2600

3200

4800

2 - 5 innrykk 50% tillegg. 6 - 10 100% tillegg. Kampanjepriser etter avtale.

EMBALLASJE
Etiketter, produktemballasje

Opplag
maks.

Under
10 x 15 cm

Under
20 x 30 cm

Større
formater
1000 1750 2750 3250
10 000 2750 3750 4250
100 000 4250 5250 6250
250 000 5250 6250 7250

500 000

6250

7250

8250

Opplag > 500 000: Etter avtale.

INTERNETT
Lavoppløselig, bruksrett i ett år, presentasjon for en språkversjon

  Åpnings-
  side
Underliggende
  side

Næringsliv/kommersielt

2500

1500

Redaksjonell bruk

1500

1000

BØKER
Skolebøker, leksika etc.

Opplag
maks.

Halv
side

Hel
side

Dobbelt-
side

For-
side

Helt
omslag

Bak- side

20 000

975

1050

1600

2000

2300

1200

50 000 1100 1200 1750 2300 2500 1350

Opplag > 50 000: Etter avtale.

BLADER OG REDAKSJONELLE BROSJYRER 
Fagpresse, organisasjonsblader, aviser, ukeblader etc.

Opplag
maks.

Halv
side

Hel
side

Dobbelt-
side

For-
side

Helt
omslag

Bak- side

10 000

850

950

1100

1300

1650

1100

20 000 900 1000 1150 1400 1750 1150

50 000

950

1050

1200

1500

1850

1200

100 000

1000

1100

1250

1600

1950

1250

Opplag > 100 000: Etter avtale.

PLAKATER - IKKE-KOMMERSIELL BRUK

Opplag
maks.

Maks.
A4

Maks.
30x50 cm

Maks.
70x100 cm

Større
formater

1

1000

1400

1600

2000

10 1200 1600 2000 2300
100 1600 2000 2300 2600

1000

2000

2300

2600

2900

3000

2300

2600

2900

3200

Opplag > 3000: Etter avtale.

KALENDERE
Formater opp til A4
  POSTKORT
Standard postkortformat

Opplag
maks.

Inn-
side

For-  
side
Opplag
maks.
Forside
enkle
kort

For- og
bakside
doble kort

1000

1700

2000 1000

1600

2100

5000

1800

2100

5000 2100 2600

10000

1900

2200

10000 2600 3100

Opplag > 10000: Etter avtale.   

Enkeltbilde-kalender: Plakatpriser.

.DIVERSE

CD, DVD-cover

2500

 Powerpoint presentasjoner, diasvisninger 1000
TV, pressemeldinger, privat bruk etc. Etter avtale

GENERELLE BETINGELSER - PRISER

Priser er oppgitt eks. mva og er veil. minstepriser. Enkelte bilder kan betinge høyere honorar.
Ved høyere opplag, annen eller mer omfattende bruk enn angitt i prislisten: Pris etter avtale.
De oppgitte priser gjelder en gangs reproduksjon, og ett opplag av den angitte trykksak. 
Ved beregning av større sideformater tas utgangspunkt i vanlig A4-format.
Ved gjenbruk av samme bilde i samme trykksak beregnes 50% av grunnpris for annen gangs bruk. 
Ved utgivelse av samme trykksak på flere språk beregnes 50% av grunnpris for hver ny språkutgave.
Ved collage, bruk av deler av bilde ol: Bruk og pris etter avtale.

Det tas forbehold om prisendringer.

Lukk