Ved publisering av bilder skal både fotografens navn og byrå oppgis som kilde: © Fotografens Navn/Samfoto. Korrekt kildehenvisning er angitt på bilde, i filinformasjonen og/eller på følgeseddel. Ved mangelfull eller feilaktig kildehenvisning beregnes 50% tilleggshonorar.

Bildene må ikke lånes ut til, stilles til disposisjon for eller videreselges til en tredjepart uten etter egen avtale med Samfoto.

Elektronisk lagring av utlånte bilder er kun tillatt i den utstrekning det er nødvendig for den aktuelle publiseringen. Annen elektronisk arkivering, lagring, manipulering eller kopiering av utlånte bilder må kun skje etter avtale med Samfoto. Ved publisering av manipulerte bilder skal dette angis i kildehenvisningen med 'Montasje' eller 'M'-symbol.

Bildene formidles vanligvis i form av datafiler. Dersom utlån skjer i form av dias, kopier eller CDer er utlånstiden angitt på følgeseddel. Ubenyttede bilder som returneres etter returfristen kan belastes med et utlånsgebyr på kr 50 per utlånt bilde, - minimum kr 250 per utlån. Utlånte dias eller kopier må behandles med forsiktighet. Forseglingen på dias skal kun brytes ved reproduksjon. Dias eller kopier som tilsmusses eller på annen måte kvalitetsforringes istandsettes om mulig av Samfoto på kundens bekostning. Tap eller skade på bilder medfører erstatningsansvar. Minimumssatser ved tap eller skade er kr 5000 for originaldias, kr 600 for sv-h- eller fargekopier.

Samfoto påtar seg intet økonomisk ansvar ved evt. feil i bildetekster/etiketter på utlånte bilder.

Fotografier må ikke endres eller gjengis slik at fotografens anseelse blir krenket.

Lån av bilder gir ingen automatisk rett til publisering. Om publiseringen krever tillatelse fra avbildede personer er bildebrukeren selv ansvarlig for at dette ivaretas. Om motivet omfatter kunstverk på en slik måte at publisering krever tillatelse fra/vederlag til kunstneren er bildebrukeren selv ansvarlig for at dette ivaretas.

Enhver bildebruker er selv i alle henseende ansvarlig for den videre bruk av lånte bilder.